30/11/2008

Realidade pubó fin e o cabo, frecuentar antros indignos acababa por converterse sempre na mellor das opcións...

bebida curativa,
música axeitada,
lámparas sen luz...

e eles.
No lugar de sempre.Gánsters da nocturnidade envoltos no seu propio fume. Integrados na súa dimensión perpendicular.
“eles”

Eles tampouco levaban corazón.Sabían que non o ían precisar.

E xusto no momento máis inoportuno, a miña alma volvía a sangrar...
Merda!, non tiven máis remedio que achegarme...
-ei!, non teredes por aí unha verdade, non?...(...)
-ao contado ou con tarxeta?

E Volvéronme a embargar.
De novo, volvéronme a embargar.

Nenhum comentário: